Anuita

Anuita – Anuitní splácení

Jedná se o pravidelnou platbu ve stálé výši. Platba se skládá ze dvou částí:

  • úmor – částka, kterou se umořuje jistina úvěru (to co máme vypůjčeno)
  • úrok – částka, která představuje odměnu za zapůjčení finančních prostředků

Tyto dvě částky se v průběhu splácení mění. Ze začátku splácení tvoří větší část úvěr a menší část úmor. Čím více je splaceno, tím nižší je v anuitě podíl úroku a vyšší podíl úmoru. Celkový součet obou částek ale zůstává po celou dobu splácení stejný.

Tento způsob splácení formou anuity se označuje jako Anuitní splácení

POZOR!

Neplést s pojmem anuita v souvislosti s převodem družstevního bytu. Zde se toto označení používá pro nesplacenou část úvěru družstva náležící k dané bytové jednotce.


Nejnovější příspěvky